კონტაქტი ტელ: 555 55 55 55 მეილი: contact@seen.ge
კონტაქტი ტელ: 555 55 55 55 მეილი: contact@seen.ge

თქვენი კალათა

ჯამი: 65000
კომპანიის შესახებ

SEEN.GE გახლავთ ტანსაცმლის ონლაინ პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ შეარჩიოთ და შეიძინოთ სასურველი პროდუქცია.

საიტის გამოყენება

მას შემდეგ როდესაც დააწვებით პროდუქციის ონლაინ შეკვეთის დასრულებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმოქმედებთ და გაითვალისწინებთ საიტზე მოყვანილ წესებსა და პირობებს.

შეკვეთის გვერდი და პერსონალური ინფორმაცია

შეკვეთის გვერდზე თქვენ აფიქსირებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ გვჭირდება იმისათვის, რომ შევძლოთ შეძენილი პროდუქტის თქვენამდე მოტანა და კომუნიკაცია, ასევე ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე გამოგიგზავნოთ ჩვენი ონლაინ მაღაზიის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს აქციებს, ფასდაკლებებს ან ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას მაღაზიის შესახებ.

ფასები

საიტზე ნაჩვენებია ფასები ლარში, ეროვნულ ვალუტაში, რომელიც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

მიწოდება

თბილისი: შეძენილი პროდუქტის ადგილზე მიტანა ხორციელდება შეკვეთიდან 1-2 სამუშაო დღეში.

რეგიონი: რეგიონებში მიწოდება ხორციელდება ჩვენგან დამოუკიდებელი საფოსტო-საკურიერო კომპანიის საშუალებით

მიწოდების დაახლოებითი პერიოდი შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე " მიწოდების პერიოდი "

პროდუქციის/თანხის უკან დაბრუნება

პროდუქციის/თანის უკან დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ იმავე დღეს, როდესაც კურიერი მოგიტანთ ადგილზე. თქვენ ვალდებული ხართ შეამოწმოთ და ნებისმიერი პრეტენზიის შემთხვევაში უკან გაატანოთ და თანხა დაიბრუნოთ. სხვა შემთხვევაში პროდუქციის/თანხის უკან დაბრუნება არ ხორციელდება.

შეზღუდვები ვებგვერდის გამოყენებაზე

ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას იმაზე, რომ ამ ვებგვერდით მიწოდებული მომსახურებები იმუშავებს შეცდომების ან შეფერხებების გარეშე. ჩვენგან ვერ მიიღებთ იმ მომსახურებას, რომელიც არღვევს კანონმდებლობას. ამასთანავე, თქვენ გეკრძალებათ ჩვენი სისტემების ან ამ ვებგვერდის ყოველგვარი არაუფლებამოსილი გამოყენება, რაშიც შეუზღუდავად შედის ჩვენ სისტემებში არასანქცირებული შესვლა, პაროლის ან ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის არასათანადო გამოყენება. თქვენ თანხმობას აცხადებთ იმაზე, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს თქვენს მიერ ვებგვერდზე მიწოდებული ინფორმაცია გავუმჟღავნოთ და გადავცეთ:

1) ჩვენთან აფილირებულ ნებისმიერ პირს და მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს

2) ნებისმიერ სხვა პირს ან ორგანიზაციას თქვენი თანხმობით

3) შესაბამის პირს ან ორგანოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემის უფლების ან ვალდებულების არსებობისას. თქვენს მიერ ამ ვებგვერდით სარგებლობა ან მასზე ინფორმაციის მიწოდება მიიჩნევა თქვენ მიერ ინფორმაციის ასეთ გადაცემაზე თანხმობად.